Aljašská pošta

Jako téměř každý rok, se opět letos konala Aljašská pošta. Sešli jsme se ale v daleko menším seskupení než obvykle. Nás soutěžících bylo devět. Chytrolín, Standa a já jsme si vybírali družstva:

Standa
Smajlík
Michal
Chytrolín
Harry
Honza
Linda
Ajfi
Jirka

Běhalo se u přehrady. 1. stanoviště byla Ráďa s Térou a měly zdravovědu. A s nimi byla Venci. U té se mělo několikrát otočit, a pak běžet a dát míčky do hrnků. Po Venci se běželo za Beruš. U ní jsme museli vzít pingpongáč do pusy a přeflusnout jím provázek natažený mezi dvěma stromy. U Miki bylo přendávání kolíčků pusou z jednoho provázku na druhý. Zajdu jsme měli porazit v dámě. U Kodieho se lezlo přes lana. Phájus a Veros měli tzv. Tučňáky. To znamená, že si jeden z nás lehl na zem a zbývající dva ho po sněhu po břiše měli dotáhnout na určené místo, na které se muselo přes vysoké závěje. U Albyho si to většina z nás vychutnala. Alby měl Bédovu a svou fotku a do jedné z nich jsme se měli trefovat šipkami. Závěrečné stanoviště už bylo u startu. Byl tam Slída a měl vědomostní otázky. Poté už zbývalo jen doběhnout do cíle. Abych nezapomněla, celou cestu jsme jednoho ze skupiny museli táhnout na bobech. Umístění bylo následující:
1. Standovo družstvo
2. Chytrolínovo družstvo
3. Moje družstvo
Bylo to fajn, ale všem nám byla taková zima, že už jsme se těšili domů. 
Linda