Rozloučení s Míťou Neugebauerem, jedním ze zakladatelů skautingu ve Žďáře

V tichém zármutku oznamujeme, že nás navždy opustil bratr Míťa Neugebauer, jeden ze zakladatelů skautingu ve Žďáře nad Sázavou. Zemřel po těžké nemoci dne 23. července 2015 ve věku nedožitých 89 let.

Dovolím si citovat pár slov, které nám drahý bratr Míťa zanechal:

Když mám vzpomenout na první počátky skautingu ve Žďáře, nemohu opomenout bratra Bojdu Tomana. S Bojdou jsme se znali již z obecné školy a později z kapely Ládi Čížka. Těsně po válce přinesl Bojda dvě přihlášky na Lesní školu v Jinošově. Zpočátku jsme přesně nevěděli o co jde, ale můj tatínek, který skautoval již v Litomyšli, nám školu doporučil. Zúčastnil se tábora v Nových Hradech, který vedl profesor Svojsík, zakladatel českého skautingu. 

Po absolvování Lesní školy jsme v listopadu 1945 složili skautský slib a poté s Bojdou, ještě na podzim, založili chlapecký skautský oddíl. První klubovnu jsme měli u nás na pile z bývalé maštale. Přihlásilo se nám snad 200 až 300 chlapců. Ve velice krátké době zůstalo 30 – 40 chlapců. Začátkem zimy byl založen také dívčí skautský oddíl a oddíl světlušek. Činnost započal také oddíl vlčat., atak jsme měli kompletní středisko a já byl zvolen jeho vůdcem.“ 

Tímto byl položen základ skautingu ve Žďáře. Míťa stál také u založení oddílu Oldskautů a Svazu přátel Junáka. Skautingu však bylo dopřáno velmi krátké žití, neboť přišel únorový převrat roku 1948.  Bratr Míťa později strávil několik roků na vojně u tzv. PTP. Po návratu do Žďáru byl však již pod dohledem STB a proto se scházel tajně pouze s Bojdou a dozvídal se tak o činnosti práce v dětských organizacích, pod kterými byl Žďárský skauting „schován“. Netroufal si spolupracovat s oddíly, aby neohrozil jejich činnost. S nadšením se v roce 1968 skautské hnutí vzkřísilo. Bohužel tentokráte pouze na dva roky.  A stále v zádech s STB. Od 70. let se scházeli skautští vedoucí s dětmi pod hlavičkou různých organizací a k jeho velké radosti nedošlo k přerušení činnosti.  Skautská myšlenka a výchova, které dal ve Žďáře základy, pokračovala dál až do roku 1989. Krátce po revoluci došlo k opětovnému obnovení činnosti skautských oddílů. Zde se Míťa již opět zapojil do činnosti Oldskautů. Byl nám nápomocen radou, zkušenostmi a znalostmi nejen historií skautingu, ale i Žďáru.

Dnes, se po 16 letech loučíme s druhým ze spoluzakladatelů skautingu ve Žďáře.  

Drahý bratře Míťo, děkujeme Ti za vše, co jsi pro skauting vykonal.