Oddíl Lekníny - Tábor Kladiny

Naše indiánská vesnice se nacházela na Kladinách v krásném prostředí mezi rybníkem a lesem. Žili jsme si zde poklidným indiánským životem. Učili jsme se rozdělávat oheň a také ho neustále udržovat - ve dne v noci, na počasí nehledě! Vyráběli jsme si vlastní ošacení i čelenku. S lukem a vlastnoručně vyrobeným oštěpem jsme trénovali lov a vyzkoušeli jsme si i zbraň bledých tváří. Trénovali jsme boj a postupně jsme si vylepšovali naši vesnici a jednotlivé rodiny našeho kmene bohatly dle svých zásluh.

Z naší idylky nás však vyrušily bledé tváře - banditi obsadili naši vesnici a ještě k tomu nám onemocněl náčelník! Vydali jsme se tedy hledat léčivé prameny, abychom mohli náčelníkovi pomoci, a doufali jsme, že se banditi nezdrží dlouho! Když jsme našli všechny prameny, skupinka našich nejlepších zvědů ve vesnici vyzjistila, že se bledé tváře chystají brzy odejít! Ještě že tak! Museli jsme se ale proplížit pro nejnutnější věci na přenocování mimo vesnici, ale i tuto nesnáz jsme překonali!

Po východu Slunce jsme zjistili, že je již vesnice volná, a tak jsme se vrátili a vyléčili náčelníka. Bledé tváře nám však uhasily náš věčný oheň! Naštestí nám pomohl sousední indiánský kmen - na oplátku jsme jim našli a přivezli jejich cennosti. Po šesti západech Slunce jsme již byli připravení na zkoušku mladých indiánů - a také jsme ji všichni zvádli!

Vesnici jsme sice museli znovu opustit a vrátit se do našich běžných rodin, už teď se ale těšíme na příští letní dobrodružství!

 

Hawk!

Fotogalerie z Rajčete