Historie přístavu

Skauting začíná psát svou historii v roce 1907, kdy Robert Baden-Powell v Anglii vydal skautskou příručku a uspořádal první skautský tábor na světě. Nedlouho poté, v roce 1912, vydává český profesor A. B. Svojsík knihu Základy Junáctví a také se koná první skautský tábor v Česku, kterého se účastní 13 chlapců. Brzy se ke skautingu přidávají i dívky, jejich první tábor se koná o 2 roky později. V roce 1940 byla skautská činnost nacisty zakázána.

Skauting ve Žďáře nad Sázavou byl založen po válce, v roce 1945. V létě tohoto roku se Mikuláš Neugebauer (Míťa) a Božetěch Toman (Bojda) zúčastnili lesní školy v Jinošově. Po návratu z lesní školy oslovili kamarády a známé, kteří byli nápomocni při zvládání začátku skautingu. Následoval nábor, který Míťa popsal takto: "Přihlásila se spousta kluků. Zpočátku jsme nevěděli, jak to zvládnem. Bylo to příliš živelné. Ale časem to krystalizovalo. To když kluci poznali, že kromě práce a učení tam nic hmotného nemohou očekávat, tak se pomalu vytráceli. Nakonec jich zbylo tak kolem třiceti, které jsme rozdělili do 4 družin." První tábor se uskutečnil následujícího léta, v roce 1946.

V roce 1948 byl Junák opět rozpuštěn. Činnost ale neustala, skauti působili pod různými hlavičkami, ale s vlastním programem. Život Junáka se obnovil opět v roce 1968, ale jen nakrátko - do roku 1970, kdy byl opět zakázán. Obnova následovala až s pádem tehdejšího režimu v roce 1989.

Ve Žďáře v průběhu let vznikly v přístavy vodních skautů: přístav Racek a přístav Sarensis. Přístav Sarensis v roce 2010 ukončil činnost, zbývající členové přešli do přístavu Racek.

Na závěr Míťova slova: "Myslím, že se nám s Bojdou podařilo ve Žďáře dobré dílo. I když byla naše práce dvakrát mařena „vyššími orgány“, přece jen se jim nepodařilo Junáky úplně umlčet. Zdravé jádro přežilo a život Junáka se probudil nejen v roce 1968, ale i 1990. A s radostí pohlížím na to, jak se to slibně rozvíjí. Sice se pěšáci dali na vodu a místo „vůdce střediska“ je tu „kapitán přístavu“, ale dobré věci to slouží, a tak jim všem přeji hodně úspěchů do dalšího konání."

Bojda nás opustil v roce 1999, Míťa v roce 2015 (vzpomínka a parte).