Roveři – SOS KRNAP

"Krkonoše se nachází v těžké situaci způsobené přemnožením lýkožrouta smrkového (jinak též kůrovce). V podmínkách chráněného území přírody jej nelze vyhubit, lze jej ale brzdit. To znamená napadené stromy včas kácet a obratem na místě odkornit. Krkonošský národní park ale nemá na odkorňování pokácených stromů dost sil. Proto se Správa KRNAP obrátila na skauty se žádostí o pomoc."  A proto se skupinka Roverů z našeho přístavu rozhodla pomoci KRNAPu

Zdroj: https://krizovatka.skaut.cz/oddil/akce/celostatni-akce/charitativni-akce/4560-skautska-pomoc-sos-krkonose-aneb-je-nas-potreba

Fotogalerie z Rajčete