O nás

Přístav vodních skautů a skautek Racek Žďár nad Sázavou je součástí organizace Junák – český skaut, z. s., což je největší celorepubliková organizace dětí a mládeže v České republice. Jakožto skauti jsme tedy společenství lidí sdílející podobné hodnoty a snažíme se prostřednictvím her, zážitků a různých aktivit vychovávat a rozvíjet osobnost dětí. A protože jsme vodní skauti, tak se část našeho programu odehrává u vody, na vodě či ve vodě.
Více o skautingu naleznete na www.skaut.cz

Členové

V současnosti má náš přístav přes stovku členů, kteří jsou sdruženi v šesti jednotlivých oddílech, o kterých se více dozvíte na stránce Oddíly a schůzky. Aktuálně je našim nejmladším členem čtyřletý benjamínek, nejstarším je pak 90 letá oldskautka.

Naše činnost

V rámci školního roku se každý oddíl pravidelně schází jednou týdně na schůzce (většinou 2 hod.), pořádáme oddílové či celopřístavní (tedy pro všechny členy a někdy i rodiče) akce – jednodenní, dvoudenní nebo celovíkendové. Vypomáháme při různých akcích ve městě, či při tzv. Květinovém dni (Liga proti rakovině). V létě má pak každý oddíl svůj tábor, který bývá sedmi až 14 denní.

Naše schůzky se odehrávají v klubovně v centru Žďáru nad Sázavou, v těsné blízkosti řeky Sázavy a parku Farská humna.

Vedoucí

Jsme nezisková organizace a všichni skautští vedoucí pracují s dětmi jako dobrovolníci (nejen, že nedostávají žádné peněžní ohodnocení, ale platí taktéž roční registraci a náklady při různých akcích). Věnujeme dětem čas i naše peníze, protože nás to baví a chceme jim předat to, co předchozí skautští vůdci předali nám – lásku a odpovědnost k sobě, druhým, přírodě, vlasti i něčemu nás přesahujícímu. Vzhledem k naší neziskovosti a dobrovolnosti oceníme každou pomoc od rodičů při údržbě klubovny, jejího okolí i vybavení, se kterým pracujeme.

Abychom mohli děti vést co nejlépe, průběžně se snažíme se zdokonalovat a rozšiřovat si své obzory v rámci skautského vzdělávání i mimo něj (pedagogika, psychologie, bezpečnost, vodácké dovednosti apod.).

Podrobněji o našich vedoucích se dozvíte na stránce Vedení přístavu a oddílů.