Krabíci – Svatoplukovy pruty (schůzka zaměřená na spolupráci)

Na této schůzce jsme se pomocí stroje času přesunuli do doby vlády knížete Svatopluka.

Svatopluk nejdříve podal tři svázané pruty svým synům a řekl jim, aby tyto pruty rozlomili. Jim se to ale nepodařilo. Svatopluk poté pruty rozvázal a podal jeden prut každému ze synů. A opět je požádal o to, aby je zlomili. To už synům šlo lehce. Tato lekce měla syny naučit tomu, že pokud budou držet pohromadě a pomáhat si, bude se jim dařit a bude jim dobře.

Svatopluk pak synům zadával úkoly a my jsme jim měli pomoci s plněním. Vymýšleli jsme název a pokřik pro skupinku, stavěli jsme svoji tvrz. Na konec jsme si povídali a u toho jsme měli nakreslit každý sám sebe. Vystřižené postavičky nalepíme na velký papír s nakreslenou tvrzí, abychom si kdykoli mohli připomenout, že jsme jedna skupina a máme si pomáhat.

Fotogalerie z Rajčete