Tři jezy 2009

Časně ráno jsme se všichni sešli na vlakovém nádraží. Byla ještě tma, a všichni byli ospalí. Dozvěděli jsme se, že místo Kodyho nám bude kormidlovat Seďop. Nevadí.

Když jsme se dostali na místo, našli jsme naše lodě, a začali přípravy. Nafukování raftu, přidělání vlnolamů, rozdání vest a pádel, a podobně.

Konečně jsme spustili naše pramice do vody řeky Vltavy. Po startu se naše loď kymácela ve vlnách způsobených rychlým startem ostatních posádek. Za křiku hop-hop naše pramice líně plula vpřed.

První jez byl bez větších problémů. To se ovšem o druhém říci nedá. Všude kolem nás byla voda, pramice nehodlala poslouchat svou udivenou a promáčenou posádku a otáčela se pod jezem jako hodinová ručička. Třetí jez byl o něco lepší, než druhý. A už jsme byli v cíli. Čekal tam na nás teplý čaj a buřt s chlebem.

Nebyli jsme poslední!

Fotogalerie z Rajčete